อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท

วิทยาลัยการอาชีพไชยาจับมือผู้ประกอบการธุรกิจเรือสปีดโบ๊ท เปิดสอนช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรียน 4 วัน จบแล้วได้รับใบอนุญาตขับเรือ จากสำนักงานเจ้าท่า (ใบนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น2 , ใบคนใช้เครื่องจักรยนต์<ช่างคุมเครื่องยนต์เรือ>ชั้น2) และใบประกาศนียบัตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น จากกรมอาชีวะ


ชื่อหลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือเร็วแบบ OUT BOARD ความเป็นมาของหลักสูตรนี้ ด้วยอาชีพช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทเป็นอาชีพขาดแคลนมีตลาดรองรับแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย วิทยาลัยการอาชีพไชยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานการศึกษาของรัฐหน่วยงานแรกที่ได้ร่วมกับภาคเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือตามมาตรฐานการบริการของเครื่องยนต์เรือ นับจนปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดอบรมให้ผู้ที่สนใจทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรือสปีดโบ๊ทมาแล้ว รวม 9 รุ่น ได้ผลิตช่างซ่อมบำรุงเรือสปีดโบ๊ทไปแล้ว รวมกว่า 200 คน

หัวข้อและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือเร็วแบบ OUT BOARD ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จะใช้เวลาในการเรียนและฝึกอบรมรวม 4 วัน โดยมีหัวข้อหลักที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท
2 ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท
3 ระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ที่ใช้ในเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท
4 ระบบไฮดรอลิคส์ที่ใช้กับเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท
5 การวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องยนต์เรือเร็วสปีดโบ๊ท
6 การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท(เบื้องต้น)
7 กฏหมายการเดินเรือ และสอบรับใบอนุญาตนายท้ายเรือและใบอนุญาตคนใช้เครื่องจักรเรือยนต์

คุณสมบัติผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหรือทำงานหรือใช้เรือสปีดโบ๊ท โดยจะเปิดสอนเป็นรอบตามประกาศที่จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าอบรมได้ที่ โทร. 084-625-9929

Card image cap
เปิดลงทะเบียนเรียนรุ่นที่10

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้นระยะสั้น เรียน 4 วัน 4-7 ธ.ค. 64 ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา และหลักสูตรขับเรือ 1 วัน เรียน 8 ธ.ค. 64 

อ่านต่อ
 
Card image cap
ประวัติการอบรมช่างซ่อมเรือ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นสถาบันการศึกษาที่แรกและที่เดียวที่เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้เพื่อผลิตบุคคลากรเป็นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทแก่บุคคลทั่วไป อบรมมาแล้ว 9 รุ่น 

อ่านต่อ
 
Card image cap
อบรมช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท

หลักสูตรระยะสั้น เรียน 4 วัน จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทจากวิทยาลัยการอาชีพไชยา ใบนายท้ายเรือเดินทะเลและคนคุมเครื่องจักรเรือชั้น 2 จากสำนักงานเจ้าท่า

 
Card image cap
สอนช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท
 
Card image cap
สอนช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท 
 
Card image cap
 สอนช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท
 
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท(ชั้นต้นรุ่นที่ 10) ใช้เวลาอบรม 4 วัน ที่วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2564  จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ทชั้นต้น สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรขั้นเทคนิคที่จะเปิดสอนให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมเรือสปีดโบ๊ท และจะได้รับบอนุญาตขับเรือจากสำนักงานเจ้าท่าด้วย โดยรับผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 084-625-9929

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดการอบรมได้ ที่นี่


ติดต่อจองและสอบถามรายละเอียด


ⓒ tourthai.online
โทร. 0846259929 E-mail : roikohadventure@gmail.com
Line ID : 0846259929 , roikohadventure